ႏိုင္ေထာ္မြန္ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္ အင္တာဗ်ဴး

ႏိုင္ဟံသာ(သို႔)ထက္ျမက္သည့္မြန္ေခါင္းေဆာင္

ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္ရင္ စစ္တပ္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္


ႏုိင္ဟံသာသည္ အပစ္ရပ္ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔ အစည္းတခု ျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္နယ္ အေျခစုိက္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခ့ဲသည္။ ဧရာ၀တီက မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ လက္ရိွအေျခအေန စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္ဟံသာကုိ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခ့ဲပါသည္။

ေမး။ ။ စစ္အစုိးရက အေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္ၿပီး သုံးသပ္မယ္၊ ျပင္ဆင္မယ္ဆုိရင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ဝင္မလား။

ေျဖ။ ။ သူတုိ႔က လက္ရိွ ဖဲြ႔စည္းပုံ ဥပေဒသစ္ကုိ ျပဳျပင္မယ္လုိ႔ ေျပာတာေတာင္မွ လက္ရိွ ဘယ္ေလာက္အထိ ျပဳျပင္ခြင့္ျပဳမယ္ ဆုိတာကုိလည္း က်ေနာ္တုိ႔က ဆက္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္ရဦးမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ နီးသလား ေဝးသလားအေပၚ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ ဝင္သင့္ မသင့္ ဆုိတာကုိ ဆုံးျဖတ္မယ္။

ေမး။ ။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ျပဳျပင္ေစခ်င္တ့ဲအခ်က္က ဘာလဲ။

ေျဖ။ ။ လက္ရိွ ဖဲြ႔စည္းပုံက Unitary State (တျပည္ေထာင္စနစ္) ျဖစ္တယ္။ တုိင္းရင္းသား အခြင့္အေရးေတြ မရိွဘူး။ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ ရိွေသာ္လည္း ဘာမွ အခြင့္ထူးအာဏာ မရိွဘူး။ ဗမာေတြအတြက္ အခြင့္အေရး ရိွတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသား လြတ္လပ္မႈ ဘာမွ မရိွပါဘူး။ ဒါကုိ ျမင္ၿပီးေတာ့ ဒီဖဲြ႔စည္းပုံက အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါက က်ေနာ္တုိ႔ မေက်နပ္တ့ဲ အခ်က္တခ်က္ ျဖစ္တယ္။

ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ အေရး အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပုံထဲမွာ အရမ္း နည္းတယ္။ အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီ ဖဲြ႔စည္းပုံနဲ႔ ဒီမုိကေရစီစနစ္မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ျပဳျပင္ခြင့္ ရမယ္ ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အဓိက ပထမအခ်က္ ျပဳျပင္လုိတာက ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ျပည့္စုံရမယ္။ အခုလက္ရိွ ဖဲြ႔စည္းပုံက အထက္လႊတ္ေတာ္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ စစ္တပ္က ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ယူထားတယ္။ ဒါက မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒါကုိ ျပဳျပင္ေပးရမယ္။ စစ္တပ္က ပါခ်င္ရင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ေပါ့။ စစ္တပ္က အစုိးရဝန္ထမ္းပဲ။

ၿပီးေတာ့ စစ္တပ္အႀကီးအကဲေတြက အထူး အာဏာ ယူထားတယ္။ တခ်ဳိ႕ ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ စစ္တပ္အရာရိွေတြ ေနရာယူထားတာတုိ႔၊ စစ္တပ္အႀကီးအကဲက သူတုိ႔အႀကိဳက္ သူတုိ႔ခန္႔ထားခြင့္ ရတာတုိ႔ သူတုိ႔မွာ အခြင့္ထူးရိွတာတုိ႔ ဒါက ဒီမုိကေရစီစနစ္ သဘာဝ မက်ပါဘူး။ အမ်ဳိးသား လုံၿခဳံေရး ကာကြယ္မႈ ေကာင္စီမွာ လုိအပ္ရင္ အာဏာသိမ္းခြင့္ ရိွတာတုိ႔ ဒါက သဘာဝ မက်ပါဘူး။ ဒါေတြကုိ ျပင္ေပးသင့္တယ္။

တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လူမ်ဳိးနဲ႔ စာေပ၊ တုိင္းရင္းသား ဂုဏ္အဂၤါရပ္ ျပည့္ဝတ့ဲ လူမ်ဳိးစု ၈ စု သုိ႔မဟုတ္ ဒီထက္ ပုိမ်ားတာ ရိွရင္ ရိွမယ္။ ဒီလူမ်ဳိးစုေတြအတြက္ ျပည္နယ္ ထူေထာင္ပုိင္ခြင့္ ရိွရမယ္။

ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာ၊ အခြင့္အေရး ရိွရမယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ျပည္နယ္မ်ား တန္းတူညီမႈ အုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ ျပဌာန္းခ်က္ ရိွရမယ္။ တခ်ဳိ႕ လူနည္းစုေတြအတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ လူမ်ဳိးစုေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရး ရိွရမယ္။

ေမး။ ။ တကယ္လုိ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ စစ္အစုိးရက မလုိက္ေလ်ာဘူးဆုိရင္ ေရွ႕ဆက္ ဘာလုပ္မလဲ။

ေျဖ။ ။ ဒါကေတာ့ မေျပာႏုိင္ပါဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္က စားပဲြဝုိင္းမွာ ျပႆနာ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။ တဘက္နဲ႔ တဘက္ ပစ္ခတ္ၾကတာေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အလုိမရိွပါဘူး။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ထိန္းႏုိင္သေလာက္ ထိန္းသြားမယ္။ ေလာေလာဆယ္ ဒီေလာက္ပဲ ေျပာႏုိင္တယ္။

ေမး။ ။ လက္ရိွအစုိးရရဲ႕ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျပလည္ႏုိင္တ့ဲ အခြင့္အေရးလုိ႔ ျမင္သလား။

ေျဖ။ ။ လက္ရိွ ဖဲြ႔စည္းပုံက က်ေနာ္တုိ႔အတြက္ ဘာမွ အခြင့္အေရး မရိွဘူး ဆုိေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ရင္ေတာင္ တကယ္လုိ႔ အမတ္ တေနရာ ျဖစ္ခ့ဲမယ္ ဆုိရင္ ဘာအခြင့္အေရးထူး ရႏုိင္မလဲ။ ဒီ လက္ရိွ ဥပေဒနဲ႔ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ သြားရင္ေတာင္မွ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာက မေျဖရွင္းႏုိင္ပါဘူး။

ေမး။ ။ တကယ္လုိ႔ တျခား အပစ္ရပ္အဖဲြ႔ေတြ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္မယ္ဆုိရင္ေရာ ဘာေျပာခ်င္သလဲ။

ေျဖ။ သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ သူတုိ႔ဝင္ေတာ့ ။ က်ေနာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ ဘာမွ ေျပာစရာ မရိွပါဘူး။ မြန္တုိင္းရင္းသားေတြ ဝင္ခ့ဲရင္ေတာင္မွ က်ေနာ္တုိ႔က ေဝဖန္ဖုိ႔ မရိွပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ပါတီကုိယ္တုိင္ ျမင္တာက လက္ရိွ ဖဲြ႔စည္းပုံ ဥပေဒက ဘာမွ အက်ဳိးအျမတ္ မရိွပါဘူး။ ထူးျခားမႈလည္း ဘာမွ မရိွပါဘူး။

ေမး။ ။ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ ညီလာခံမွာ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံမဲနဲ႔ ဆန္႔က်င္မဲ ဘယ္ဟာက မ်ားသလဲ။

ေျဖ။ ။ ညီလာခံမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ဖဲြ႔စည္းပုံ ဥပေဒ ကုိ ျပန္ၿပီး ေလ့လာ သုံးသပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဘယ္လုိ ေရွ႕ဆက္ ရပ္တည္မလဲ၊ ဒါေတြကုိ ေဆြးေႏြးတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္သင့္တယ္ ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ ညီလာခံမွာ ဘယ္သူကမွ ေျပာတာ မရိွပါဘူး။

ေမး။ ။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီထဲကေန ခဲြထြက္ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္မယ့္သူ ရိွသလား။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ လက္ရိွ မျမင္ေသးပါဘူး။ ရိွႏုိင္မယ္လုိ႔လည္း မထင္ပါဘူး။

ေမး။ ။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ေရြးေကာက္ပဲြ မဝင္ေတာ့ဘူး ဆုိေတာ့ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးက ဘယ္ေလာက္အထိ ခုိင္ၿမဲမလဲ။

ေျဖ။ ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆုိတ့ဲ မူက ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာ အေျဖရွာမႈပဲ၊ ဒါက မွန္ကန္တ့ဲ မူပဲ။ ဒါေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူလာၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးအေျဖရွာခြင့္နဲ႔ အခ်င္းခ်င္း ညိွႏိႈင္းမႈ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ဒီအခ်က္ေတြ ျဖစ္မလာခ့ဲဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအေျဖရွာဖုိ႔ ဆုိၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အမ်ဳိးသား ညီလာခံ တက္ခုိင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ညီလာခံမွာ သူတုိ႔လူေတြပဲ မ်ားတယ္။ ၿပီးေတာ့ မူေတြလည္း သူတုိ႔ ေရးဆြဲထားတ့ဲ မူေတြပဲ။ လက္နက္ကုိင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖဲြ႔ေတြ သူတုိ႔ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြ တင္ျပတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစုိးရက ဘာမွ အသိအမွတ္ မျပဳဘူး။ လက္မခံဘူး။ အဲဒီအတြက္ ထြက္ေပါက္ မရိွပါဘူး။ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာ ႏုိင္ငံရး ညိွႏိႈင္းအေျဖရွာမႈ ဆုိတ့ဲ အခ်က္က အေျဖေပၚမလာပါဘူး။

ေမး။ ။ အပစ္ရပ္ အဖဲြ႔ေတြၾကားမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရိွသလား။

ေျဖ။ ။ ရွိပါတယ္၊ ပုံမွန္ ရိွေနပါတယ္။

ေမး။ ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႕ အနားေပးခံရၿပီးေနာက္ပုိင္း ဘယ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဆက္သြယ္မႈ လုပ္ေနသလဲ။

ေျဖ။ ။ လက္ရိွ အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က တုိင္းမွဴးနဲ႔ ေတြ႔ေနပါတယ္။ တခါတေလ သူ႕ရဲ႕ ဂ်ီဝမ္း (စစ္ဦးစီးမွဴး ပထမတန္း) နဲ႔ ေတြ႔ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တုိင္းမွဴးနဲ႔ေတြ႔တာ မ်ားတယ္။ ဆက္ဆံေရးေတာ့ ေကာင္းၾကပါတယ္။

ေမး။ ။ အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ မေထာက္ခံဘူး၊ အေျခခံဥပေဒကုိ မေထာက္ခံဘူး စသျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ခ့ဲၿပီး ေနာက္ပုိင္း စစ္အစုိးရက ၿခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကုိင္တာေတြ ရိွသလား။

ေျဖ။ ။ မရိွပါဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႔က ထိန္းၿပီးေတာ့ ေျပာပါတယ္၊ ေျပာခ့ဲရင္ေတာင္မွ ကုိယ့္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ပဲ ေျပာတယ္ ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ သူတုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဆုိေတာ့ တစုံတရာ ထိခုိက္သြားတာေတာ့ မရိွပါဘူး။

ေမး။ ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးတ့ဲေနာက္ ဘာအက်ဳိးအျမတ္ေတြ ရိွသလဲ။

ေျဖ။ ။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈက အက်ဳိးအျမတ္တခ်ဳိ႕ ရိွပါတယ္။ အပစ္အခတ္ မရပ္ခင္ ကာလတေလွ်ာက္ တခ်ဳိ႕ရြာေတြမွာ ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း ေနထုိင္ခြင့္ မရိွပါဘူး။ ရြာသားေတြ ထြက္ေျပးရတာတုိ႔၊ ေပၚတာဆဲြခံရ၊ အရုိက္ခံရတာတုိ႔ ရိွတယ္။ သူတုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္ မရိွခ့ဲဘူး၊ အခုေတာ့ လုပ္ခြင့္ရၿပီ။ စီးပြားေရး ပုိင္ဆုိင္မႈေတြ တုိးတက္လာတာ ရိွတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ လမ္းေတြျပင္လာတာ ရိွတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းလာတ့ဲအတြက္ သူတုိ႔ၿခံေတြ တန္ဖုိးရိွလာတယ္။ ၿခံထြက္ပစၥည္းေတြလည္း တျခားၿမိဳ႕ေတြကုိ ပုိ႔ၿပီးေရာင္းလုိ႔ ရတယ္။

ေနာက္တခုကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ပါတီကလည္း ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြမွာရိွတ့ဲ မြန္ျပည္သူလူထုနဲ႔ ထိေတြ႔မႈ ရိွပါတယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းမႈေတြ ရိွလာတယ္။ အဲဒီအတြက္ အျမင္တူလာတာ ရိွတယ္။ ပညာေရးဘက္ပုိင္းမွာလည္း က်ေနာ္တုိ႔ တုိးခ်ဲ႕မႈေတြ ရိွလာတယ္။ က်န္းမာေရးဘက္ပုိင္းက်ေတာ့ က်န္းမာေရး လုပ္သားေတြ သင္တန္းေပးၿပီးေတာ့ ေမြးထုတ္လာတာ ရိွတယ္။ ပါတီ အေနနဲ႔ အာဏာပုိင္ေတြ သိမ္းတာ ခံထားရတ့ဲ ၿခံေျမ တခ်ဳိ႕ ျပန္လည္ ရရိွဖုိ႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတာ ရိွပါတယ္။

ေမး။ ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ၁၄ ႏွစ္ၾကာလာခ်ိန္မွာ ဘာအခက္အခဲေတြ ရိွသလဲ။

ေျဖ။ ။ အခက္အခဲကေတာ့ အမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က ရပ္တည္လာႏုိင္သေလာက္ေတာ့ သည္းခံၿပီးေတာ့ ရပ္တည္ၾကတယ္။ အခု ရပ္တည္ဖုိ႔က လူထု ေထာက္ပ့ံမႈ တခ်ဳိ႕ကို ယူၿပီးေတာ့ ရပ္တည္ေနရတယ္။ အခု ေလာေလာဆယ္ဆယ္မွာေတာ့ ရပ္တည္ႏုိင္ရုံပဲ ရိွပါတယ္၊ လုံေလာက္မႈေတာ့ မရိွပါဘူး။ လူထုရဲ႕ နစ္နာမႈကုိ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ သည္းခံႏုိင္သေလာက္ေတာ့ သည္းခံေနပါတယ္။

ေမး။ ။ စစ္အစုိးရကုိ ႏုိင္ငံတကာက ဖိအားေပးတာ ထိေရာက္မႈ ရိွသလား။

ေျဖ။ ။ က်ေနာ့္အျမင္ ေျပာရရင္ ပိတ္တ့ဲႏုိင္ငံကလည္း ပိတ္၊ ဖြင့္တ့ဲ ႏုိင္ငံကလည္း ဖြင့္၊ ညီညြတ္မႈ မရိွၾကပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြက က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာရိွတ့ဲ သဘာဝ သယံဇာတေတြကုိ ယူဖုိ႔အတြက္ စစ္အစုိးရကုိ ခ်ဥ္းကပ္ပါတယ္။ ညီညြတ္မႈ မရိွေတာ့ ဖိအားေပးမႈက ထိေရာက္မႈ မရိွေသးပါဘူး။

အစုိးရဘက္ကေန ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း သူတုိ႔ဘက္က ခုိင္ခုိင္ မာမာနဲ႔ ရပ္တည္ေနတယ္ ဆုိေတာ့ လက္ရိွ အတုိင္းသာ ဖိအားေပးမႈ အေနနဲ႔ စားပဲြဝုိင္းထုိင္ၿပီး ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ကေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ပိတ္ဆုိ႔မႈေၾကာင့္ အာဏာပိုင္ေတြလည္း အခက္အခဲေတြ ရင္ဆုိင္ရတာ ရိွပါတယ္။ ေရရွည္ သူတုိ႔ ဘယ္လုိ သြားမလဲ ဆုိတာကုိေတာ့ သူတုိ႔ စဥ္းစားရမယ္။ ဒါကုိ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈက အက်ဳိးမရိွဘူး လုိ႔ေတာ့ ေျပာလုိ႔ မရပါဘူး။ ။

ဂ်ပန္ က မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေရႊရတုသဘင္ ဂုဏ္ျပဳပြဲ

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေတာ္လွန္ေရးခရီးအႏွစ္(၅၀)ျပည့္ ေရႊရတုသဘင္အခမ္းအနားကို လြန္ခဲ့သည့္ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕က ေရးၿမဳိ႕နယ္(အေရွ႕ဖ်ားေဒသ) ဝယ္ဇင္ေက်းရြာ(ေရးၿမဳိ႕မွ ၁၀ မုိင္ခန္႕အကြာ)တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသုိ႕ မြန္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္MNLA စစ္ၾကာင္း(၇)ေၾကာင္း၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျပည္သူလူထု တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္ကုိေတြ႕႐ွိရသည္။မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠ႒ ႏုိင္ေထာမြန္ အမႉးျပဳေသာသဘာတိအဖြဲ႕၊ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မြန္ရဲေဘာ္ေဟာင္း မ်ား၊ မြန္ၿပည္သစ္ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ုိင္၊ သထုံခ႐ုိင္၊ ထားဝယ္ခ႐ုိင္တုိ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ပညာေရးဌာန၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႕ အသီးသီးတို႕အျပင္ အဖ်က္သိမ္းခံ မြန္အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕(MNDF) ဒု-ဥကၠ႒ ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕၊ ေဒသအသီးသီးမွ မြန္လူငယ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အေဝးေရာက္မြန္ မ်ား၊ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အေ႐ွ႕ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠ႒ႀကီးႏုိင္ေထာမြန္ သဘာပတိမိန္႔ခြန္း ျမြက္ၾကားရာတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ သက္တမ္း အႏွစ္ ၅၀ တိတိျပည့္ခဲ့သည္မွာ ၿပီးခဲသည့္ ဇူလိုင္လ (၂၀) ရက္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အေျခအေန အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ယၡဳပြင့္လင္းရာသီေရာက္ေတာ့မွ က်င္းပႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ယၡဳလိုမြန္ျပည္သူလူထုနဲ႔ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို မႀကဳံစဘူး ျမင္ေတြ႔ရသျဖင့္ ဝမ္းသာပီတိမ်ားစြာျဖစ္မိၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီကိုယ္စား အထူးပင္ ေက်းဇူတင္႐ွိပါ ေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးကို ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖ႐ွင္း၍မရ သည့္အတြက္ မိမိမြန္ျပည္သူတို႔၏ကိုယ္စား စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး မလႊဲေ႐ွာင္သာပဲ ဆက္လက္ လက္နက္ကုိင္စြဲ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေနာက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရယူႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္႐ွိႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန အရပ္ရပ္အေပၚ သုံးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ျဖင့္သာ ေျဖ႐ွင္းႏုိင္မည္ဟု မြန္ျပည္သစ္မွခံယူထားေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ၁၅ မိနစ္ၾကာခန္႕ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္ဟံသာက ၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေ႐ႊရတုအထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကို ဖတ္ၾကားပါသည္။ အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္ဝါရီ ၄ ရက္ေန႔က အဂၤလိက္လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ျပည္တြင္းစစ္မီး စတင္ေတာက္ေလာင္ခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားအသီးသီးတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို နည္းလမ္း မွန္ကန္စြာျဖင့္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ခဲ့၍ ယင္းကဲ့သုိ႔အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲျပားခဲ့ ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦးမွ ၁၉၄၈-၅၈ တြင္မြန္အမ်ဳိးသားထုတရပ္လုံးအတြက္မိမိလူမ်ဳိး ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ရ႐ွိရန္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကုိဖြဲ႔စည္းကာ မြန္အမ်ဳိးသား ေရးတာဝန္ကုိ ဆက္လက္ တာဝန္ယူခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၅ ခု၊ ဇြန္လ၂၉ ရက္တြင္ နဝတစစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္္ရပ္စဲခဲ့ျပီး ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအတြက္ တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္ကအကူအညီေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚ သုံးသပ္ျပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီး တိုးတက္သာယာဝေျပာလာေစရန္အလုိ႔ငွာ လူမ်ဳိးေပါင္း စုံပါဝင္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိမွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ဟု အေလး အနက္ယုံၾကည္ပါသည္။ မြန္ျပည္သူလူထုႏွင့္လက္တြဲျပီး ႀကဳိးပမ္း လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထာဝစဥ္အျမဲတမ္း ရပ္တည္ႏုိင္ရမည္ဟု ေဖၚ ျပပါ႐ွိသည္။ထုိ႔ေနာက္ မြန္တမ်ဳီးသားလုံးကိုကိုယ္စားျပဳသည္။ Mon Affair Unionမွႏုိင္သုဝဏၰက မြန္တမ်ဳိးသားလုံးေသြး စည္းညီညြတ္ေရးအတြက္ မြန္လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဖၚေဆာင္သြားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို တင္ျပသည္။ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္ခ်မ္းတြဲ႔က မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ား အသီးသီးမွေပးပို႔ေသာဂုဏ္ျပဳ သဝဏ္လႊာ မ်ားမွ (KIO)ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(အထူးေဒသ၂) ႏွင့္ ကရင္နီျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ လြတ္ေျမာက္ေရးျပည္သူ႔ တပ္ဦးတို႔၏ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာကိုဖတ္ၾကားျပီး ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႔စစ္ေၾကာင္း(၇)ေၾကာင္းႏွင့္လူထုစစ္ေၾကာင္းတို႔၏ သဘာပတိအဖြဲ႔ကို အေလးျပဳျခင္းျဖင့္အခမ္းအနားကိုနံနက္ (၈:၅၆) နာရီတြင္စည္ကား သိုက္ၿမဳိိက္စြာ ႐ုတ္သိမ္း ခဲ့ပါသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ဥကၠ႒ႀကီးႏုိင္ေ႐ႊက်င္(ကြယ္လြန္) စတင္ ဦးေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ဥကၠ႒ ႏုိင္ႏြန္လာ (ကြယ္လြန္)၊ ဥကၠဌႏုိင္ထင္္(ကြယ္လြန္)ႏွင့္ လက္႐ွိ ဥကၠဌ ႏုိင္ေထာမြန္တို႔မွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို အဓိကဦးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အဆိုအရ လာမည့္သီတင္းပတ္ခန္႔တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဗဟုိ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ဗဟုိ ညီလာခံကိုက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပါတီ၏ စည္းမ်ဥ္း ႏွင့္အညီ အသစ္ျပန္လည္ ေ႐ြးခ်ယ္ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါတီ၏ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္အေကာင္ အထည္ေဖၚသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုကိ်ဳျမိဳ႕ တြင္လည္း ဂုဏ္ျပဳပြဲႏွင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားတရပ္ကိုဒီဇင္ဘာလ၂၈ရက္ေန႔ကက်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ မြန္ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ား မေထာက္ခံ မြန္ျပည္သစ္ကုိ လက္နက္မခ်ခုိင္းရန္ တုိင္းမႉးအာမခံ <၀ီရ / ၃၀ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၉> ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က စစ္အစုိးရ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ထပ္မံျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား မလုပ္ေဆာင္ပါလွ်င္ ၎တုိ႔ႀကီးမႉးက်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လက္နက္ကုိင္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အပါအဝင္ မြန္တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားျပဳ ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိ႔က ပူးေပါင္းပါဝင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုလ (၁၇) ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီညီလာခံ၌ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာတြင္ မြန္ျပည္သူတုိ႔အတြက္ အက်ဳိးရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ မိမိပါတီအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ပါတီေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ႏုိင္ငံျခားမဟာမိတ္ဆက္ဆံေရး႐ုံး တာဝန္ခံ ႏုိင္ေအာင္မေငးက ေျပာသည္။ ၎က “က်ေနာ္တုိ႔ပါတီက ဒီအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ျဖည့္စြက္တာေတြ၊ ျပင္ဆင္တာေတြ အဆုိျပဳတာလည္း နအဖတုိ႔က လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့တယ္၊ ပယ္ခ်ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းဟာ မြန္ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ဳိးမ႐ွိဘူးလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ပါတီရဲ႕ညီလာခံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ နအဖ အေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ျပင္ဆင္သင့္တာေတြ ျပင္ဆင္ေပးမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ပါတီက ဒါကုိ ျပန္စဥ္းစားေပးမယ္” ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ (၃၆) ႏွစ္ၾကာ စစ္ခင္းေတာ္လွန္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ ေျဖရွင္းရန္ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၄) ႏွစ္ခန္႕က အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ အင္အားႀကီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ လက္ေအာက္ခံ မြန္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ကုိလည္း စစ္အစုိးရလက္ေအာက္ခံတပ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခုိင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္နက္ခ်ခုိင္းသည္ျဖစ္ေစ လက္ခံလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔၏ ညီလာခံမွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ (၅) ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ မြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ကလည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေထာက္ခံအားေပးၿပီး အကယ္၍ နအဖအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ သုံးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး ဥပေဒမူၾကမ္း အသစ္တစ္ရပ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲမည္ဆုိပါက ပူးေပါင္းပါဝင္ မည္ဟု အဖြဲ႕၏ ဒု-ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ႏုိင္ေငြသိမ္းက ေခတ္ၿပဳိင္သုိ႕ ေျပာၾကားသည္။ “မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ ယခုလုိ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ေရး ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ႀကဳိဆုိတယ္။ ဒီ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ မသုံးဘဲ ဥပေဒမူၾကမ္းအသစ္တရပ္အတြက္ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔ နအဖတုိ႔က ေဆြးေႏြးၿပီး ျပန္လည္ေရးဆြဲၾကရင္ က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႕ကလည္း ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းမယ္။ ဒီ ၂၀၀၈ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ မျပင္ဆင္သေရြ႕ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ၂၀၁၀ မွာ ဝင္ေရာက္အေရြးခံမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔အတူ မြန္အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ႏွင့္ မြန္သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တုိ႔ကလည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ႀကဳိဆုိေထာက္ခံၾကေသာ္လည္း ယင္းရပ္တည္ခ်က္သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ႏွင့္ စစ္အစုိးရအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ပ်က္ျပယ္သြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေန သည့္ ျပည္သူအမ်ားစုလည္း ရွိၾကေၾကာင္း သိရသည္။ မြန္ျပည္သူတုိ႔၏ ေလးစားၾကည္ညိဳျခင္း ခံရေသာ မြန္ျပည္နယ္မွ ဆရာေတာ္တပါးကမူ “မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ ယခုလုိရပ္တည္ခ်က္ကုိ ေထာက္ခံတယ္။ ဒါေပမယ့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္သြားတဲ့အထိ ျဖစ္သြားရင္ေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အေျခခံပညာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးေတြကုိေတာ့ ျပန္လည္ဆုံး႐ႈံးမွာ ေသခ်ာတယ္” ဟု မိန္႕ၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကမူ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ မိမိတုိ႔ပါတီဘက္မွ အရင္ ဖ်က္ဆီးရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသြားရန္ ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ေအာင္မေငးက ေျပာၾကားသည္။ ၎က ဆက္လက္၍ “က်ေနာ္တုိ႕ေပၚလစီ(မူဝါဒ)က မြန္လူမ်ဳိးေတြအတြက္ အာမခံခ်က္ တခုခု မရမခ်င္း လက္နက္ မဖ်က္သိမ္းဘူး၊ လက္နက္မခ်ဘူး၊ ပါတီကုိ အဖ်က္သိမ္းမခံဘူး။ စစ္အစုိးရဘက္က လက္နက္ဖ်က္သိမ္းခုိင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လက္နက္ခ်ခုိင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဖိအားေပးလာရင္ အျခားမြန္အဖြဲ႕အ စည္းေတြနဲ႔ မြန္သံဃာေတာ္ေတြ၊ မြန္ျပည္သူလူထုေတြဆီက အႀကံဥာဏ္ေတြကုိ ေတာင္းခံၿပီး အဲ့ဒီအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ပါတီက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအား လက္နက္ခ်ရန္၊ လက္နက္အပ္ရန္ ဖိအားေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမႉး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သက္ႏုိင္ဝင္းက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္းက ယင္းပါတီႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေတြ႕ဆုံခဲ့စဥ္က ကတိေပးခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ အပစ္ရပ္တုိင္းရင္းသားပါတီအသုိင္းအဝန္းမ်ားမွ လာေသာသတင္းအရ ၎တုိ႔ေတာင္းဆုိေနေသာ အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ ေနာက္တက္လာမည့္ အစုိးရတြင္သာ တင္ျပၾကရန္ လက္ရွိစစ္အစုိးရက ျပန္လည္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္ကုိ ေထာက္႐ႈျခင္းျဖင့္ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ဤအတုိင္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္းႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ မဖ်က္ဆီးလုိေၾကာင္း ဆုိၾကသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ စစ္အစုိးရ ႀကီးမႉးက်င္းပေသာ အမ်ဳိးသားညီလာခံသုိ႔ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္အဆင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ရာမွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကစ၍ ေလ့လာသူအဆင့္သာ ဆက္လက္ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

MNSP GOLDEN JUBILEE

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား အေျခခ် ေနထိုင္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ Print E-mail
ဇာနည္
ေသာၾကာေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ 19 2008 17:58 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္


ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ)။ ။ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ေရာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕ကို ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္ခြင့္ေပးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက သေဘာတူလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္၍ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္ ၃၀ ဦးကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရန္ အဂၤါေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ တာ႐ိုအေဆာ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ေသာ ဂ်ပန္အစိုးရ ကက္ဘိနက္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ေခၚယူ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြးေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဂ်ပန္သံ႐ံုး၏ ႏိုင္ငံေရးဌာနမွ ပထမအတြင္း၀န္ မစၥတာ တာနာက က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ဥပေဒေရးရာမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာန အပါအ၀င္ ၀န္ၾကီးဌာန ၉ ခုႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီး႐ံုးတို႔မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားကို ၁၅ ဦးခန္႔စီ ၂ သုတ္ခြဲ၍ ေခၚရန္ ကနဦး သတ္မွတ္ထားသည္ဟု မစၥတာ တာနာကာ က ေျပာသည္။

ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ေရးအတြက္ ဘာသာစကား သင္တန္းႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူကို ကိုးကား၍ ေအပီသတင္းတရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားကို ေခၚယူေရး အစီအစဥ္ကို ဂ်ပန္အစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ကတည္းက စတင္၍ စဥ္းစားေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုလ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီး႐ံုး (UNHCR) ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား၏ တတိယ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အေျခခ်ေနထိုင္မႈကို အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်ားႏွင့္ အျခား ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက လက္ခံကာ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေနၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အာရွတိုက္တြင္းမွွ ပထမဆံုး လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံတခု ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ႏွစ္ဦးပိုင္း ကုလသမဂၢ စစ္တမ္းမ်ားအရ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္ ဦးေရ ၁ သိန္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီး၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔ ၁ ေသာင္းေက်ာ္၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို႔ ၆ ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာဒုကၡသည္ ၂ ေသာင္းေက်ာ္ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ ေရာက္ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

ႏိုင္မ်ိဳးေသြး

ႏိုင္မ်ိဳးေသြး
မြန္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မ်ဳိးေသြးကို ေထာင္ေျပာင္း
Tue 16 Dec 2008, လြတ္လပ္ေသာမြန္သတင္းေအဂ်င္စီ
ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ထားေသာ မြန္ႏိုင္ငံေရးသမား ႏိုင္မ်ဳိးေသြးကို လြန္ခဲ့တဲ့အပတ္က ေထာင္ေျပာင္းလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္မ်ဳိးေသြး၏ မိသားစုဝင္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္း ကေျပာသည္။

အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ေထာင္က်ခံေနရေသာ မြန္ႏုိင္ငံေရးသမားေဟာင္း ႏိုင္မ်ဳိးေသြး အသက္ (၄၂) ႏွစ္ခန္႕ကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွစၿပီး အင္းစိန္ေထာင္မွ ပဲခူးတိုင္း သာယာဝတီေထာင္သို႕ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လိုက္ၿပီျဖစ္္ေၾကာင္း ၄င္း၏ မိသားစုဝင္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာသည္။

မိသားစုဝင္က သူ႕ကို ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ေထာင္ဝင္စာ သြားေတြ႕ေနႏုိင္ခဲ့ၿပီး သာယာဝတီေထာင္သို႕ ပို႕လိုက္သျဖင့္ သူ႕ကိုသြားေတြ႕ရန္ အခက္ခဲျဖစ္ရန္ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

သူ႕ကိုေထာင္ေျပာင္းလိုက္သည့္ကိစၥကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ေအေအပီပီမွ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးေသာ္လည္း “အဓိကေတာ့ ႏုိင္ငံတကာနဲ႕ မိသားစုအျမင္နဲ႕ေဝးေအာင္၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ပိုၿပီး ဒုကၡေရာက္ေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ပို႕လိုက္တာျဖစ္တယ္” ဟု ေအေအပီပီမွ ကိုဘုိႀကီးက ေျပာျပသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလမွစၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း ၁၅၀ ခန္႕ကို ေထာင္ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေအေအပီပီမွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ႏုိင္မ်ဳိးေသြးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၁၆၃ ေယာက္ထဲမွ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး အင္းစိန္ေထာင္တြင္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူျဖစ္သည္။

ႏိုင္မ်ဳိးေသြးသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား လုပ္ၾကံမႈႏွင့္ မြန္ႏိုင္ငံေရးသမား ႏိုင္ယကၡႏွင့္အတူ ေထာင္ဒဏ္ တသက္တစ္ကြ်န္း ခ်မွတ္ခံရသူ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ယကၡသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ စည္းရုံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစစ္ေထာက္လွမ္းေရးဘက္မွ ဦးမ်ဳိးခ်စ္(အမည္ရင္းမဟုတ္)ေခါင္းေဆာင္သည့္ လူတစ္စုမွ ႏုိင္မ်ဳိးေသြးအပါအဝင္ ႏုိင္ယကၡေခါင္းေဆာင္သည့္ လူတစ္ဖြဲ႕ကို ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးမ်ဳိးခ်စ္သည္ ႏိုင္ယကၡႏွင့္ႏိုင္မ်ဳိးေသြးကုိ စီးပြားေရးလုပ္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္သို႕ ေခၚသြားၿပီး အာဇာနည္ေန႕မေရာက္မီ ၂ ရက္အလိုတြင္ ထမင္းေကြၽးရန္အတြက္ အိမ္တစ္အိမ္သို႕ လွည့္ျဖားၿပီး ေခၚသြားခဲ့သည္။ အိမ္ထဲသုိ႕ေရာက္သည့္အခါ ျမန္မာေထာက္လွမ္းေရး အေယာက္၂၀ ခန္႕ အိမ္ေပၚ၌ ရွိေနၿပီး ႏိုင္ယကၡ ႏိုင္မ်ဳိးေသြးႏွင့္ အဖဲြ႕ဝင္ငါးဦးကို အာဇာနည္ကုန္းကို ေဖာက္ခဲြရန္လုပ္ၾကံမႈႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးက ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။

ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းေတြနဲ႕အတူ အဏာပိုင္ေတြက ႐ုိက္ႏွက္ၿပီး ၄င္းတို႕၏ပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္း အတင္းလက္မွတ္ထိုးေစခဲ့သည္။ အာဏာပုိင္ေတြက႐ုံးတင္ စစ္ေဆးၿပီး ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ဗံုးေဖာက္ခြဲေရးကိစၥသည္ ႏိုင္ယကၡႏွင့္ႏိုင္မ်ဳိးေသြး၏ ၾကံစည္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးခ်စ္၏ အၾကံျဖစ္ေၾကာင္း တရားရုံးခ်ဳပ္ေ႐ွ႕ေန ႏိုင္ေငြရတို႕ အယူခံဝင္ၿပီးေနာက္ အာဏာပိုင္ေတြက ေသဒဏ္ခ်မွတ္ထားရာမွ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကြၽန္း ေျပာင္းလဲခ်မွတ္ခဲ့သည္။
မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းလူ႔အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မွုမ်ားဆက္လက္ရွိေန
Wed 10 Dec 2008,
မြန္စြန္း၊ ႐ုိင္မေရာ့
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ မြန္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းေဒသႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ စစ္သားမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖါက္မႈမ်ားကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ဗမာစစ္သားမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အတင္းအဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ား၊ တရားမဝင္အေကာက္ခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမ်ား၊ ရြာသူရြာသားမ်ားအေပၚ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခ်ဳိးေဖါက္မႈမ်ား အစရွိသည့္ လူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္္မႈမ်ားကို္ ယခင္ကထက္ပို၍ က်ဴးလြန္လာခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီက နယ္စပ္သို႔ ေရျဖဴၿမဳိ႕နယ္မွ မိသားစုအလိုက္ ထြက္ေျပးေရာက္ရွိလာသူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ ဗမာစစ္သားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ကို ရြာျပင္ထြက္လၽွင္ ခရီးသြားလက္မွတ္ လုပ္ရျခင္း၊ ရြာေျပာင္းမည္ဆိုပါက ၄င္းတို႕ကိုေငြေပးရျခင္း၊ ၄င္းတို႔ေနရန္အတြက္ တပ္ေနရာ ေဆာက္ေပးရျခင္း၊ ညညဆိုလၽွင္ တပ္တြင္းမွာ ေစာင့္ေပးေနရျခင္းမ်ား စသည္ျဖင့္ တနည္း မဟုတ္တနည္းသံုးၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွိပ္စက္သည္ဟု ေျပာသည္။

ဂတ္စ္ပိုက္လိုင္းအတြက္ ရြာသူရြာသားမ်ားက လုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးေနရ သည့္အျပင္ ပိုက္လိုင္းလံုျခံဳေရးအတြက္လည္း ကင္းေစာင့္ေပးေနရသည္။ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၌လည္း ဂတ္စ္ပိုက္လိုင္းလံုျခံဳေရးကို ဒီကေန႔အထိပင္ ကင္းေစာင့္ေပး ေနရသည္ဟု ေဒသခံ မ်ားက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ပိုက္လိုင္းလုပ္တုန္းက အခိုင္းခံခဲ့ရတာပါ၊ အဲဒီတုန္းက ၇ ရက္ဆိုရင္တလွည့္ ကိုယ့္ရိကၡာနဲ႔ ကိုယ္သယ္သြားရတယ္။ ၇ ရက္ျပည့္သြားလို႔ ေနာက္တဖြဲ႔ေရာက္လာမွ က်ေနာ္ တို႔အိမ္ျပန္ရတယ္၊ သူတို႔ရဲ႕ ႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ေတြကို မခံႏိုင္တဲ့အဆံုး ရြာကေန ထြက္လာတာပါ” ဟု နယ္စပ္သို႔ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားက ေျပာသည္။

ရြာသားမ်ားအေပၚ အတင္းအဓမၼေစခိုင္းမႈအျပင္ ရြာသားမ်ားကို ႐ုိက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား လည္းရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလကလည္း အျပစ္မဲ့ရြာသားႏွစ္ဦးကို ေရးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ ပိုင္းတြင္ အေျခခ်သည့္ ခလရ (၃၁) က ႐ုိက္ႏွက္ၿပီး သတ္လိုက္သည္ဟု ေရျဖဴၿမိဳ႕ခံက ေျပာ သည္။

“လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈဟာ ႏိုင္ငံေရးနည္းစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ေနတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ျမင္တယ္္၊ ဥပမာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ျပည္သူေတြ လူ႔အခြင့္အေရးခံစားခြင့္ အျပည့္ဝရွိရမယ္၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္၊ တင္ျပႏိုင္ခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာလည္း ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိမွ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈရွိမွာပါ၊ စစ္အစိုးရက ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵကို လ်စ္လ်ဴထားတာၿပီး အႏွစ္ ၂၀ ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တာ သူတို႔ရဲ႕ အာဏာတည္တံ့ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြကို လိုက္ဖမ္းမယ္၊ ေထာင္ခ်မယ္၊ ဒီအတိုင္းသာ ဆက္သြားေနမယ္ဆိုရင္ လူ႔အခြင့္အေရးက ဆိုးသည္ထက္ဆိုးသြား႐ုံပဲ ရွိမယ္” ဟု မြန္လူ႔အခြင့္အေရးေဖါင္ေဒးရွင္းမွ ဒါ႐ုိက္တာ ႏိုင္ကေစာက္မြန္က ေျပာသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ မ်ားလာသည္ႏွင့္တဆက္တည္းမွာ ကရင္၊ ရွမ္း စေသာ တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးေဒသမ်ားထဲမွ စစ္ေရးအရထိုးဆင္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ရန္မရွိဘဲ မ်ားလာတာပဲရွိသည္။ တရားမဝင္အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ အဓမၼေစခိုင္းျခင္း၊ လာဘ္စားျခင္းအျပင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရးအစရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈေတြကို ျမန္မာစစ္အစိုးရက ခ်ဳိးေဖါက္ေနဆဲဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

“အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖါက္မႈဟာ မ်ားလာတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္၊ ဒီတစ္ လႏွစ္လအတြင္းမွာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားေတြ၊ နာဂစ္ကူညီသူေတြကို ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်ေနတာ၊ ေနာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ လံုးဝလႈပ္ရွားလို႔မရေအာင္ ဆိုးရြားတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ခံေနရတယ္” ဟု ႏိုင္ကေစာက္မြန္က ဆက္ေျပာသည္။

ကမၻာ့ကုသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံုႏိုင္ငံသား မ်ားအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ လူသားတိုင္း ခံစားခြင့္ရွိသည့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိခြင့့္မ်ား ဆံုး႐ူံးေနၿပီး အဆိုးရြားဆံုးေသာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ဳိးေဖါက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္သာ ၾကံဳေတြ႔ခံစားေနရသည္မွာ တစ္ကမၻာလံုး အသိပင္ျဖစ္သည္ဟု အႏွစ္ (၆၀) ျပည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္မွာ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ.(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု

Saturday, January 17, 2009

(က) ျပည္သူတရပ္လံုး၏ဒီမိုကေရစီီႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ရရွိေစရန္။
(ခ)ျပည္ေထာင္စုတည္တ့ံခိုင္ျမဲေရးအတြက္
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အေပၚအေျခခံေသာ
လူမ်ိဳးေရးတန္းတူညီမွ်မႈျဖင့္ တိုင္းရင္းသား
စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကိုတည္ေဆာက္ရန္။
(ဂ)ထာ၀စဥ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္။
(ဃ)တပါတီစနစ္ႏွင့္စစ္အာဏာရွင္စနစ္
ျပန္လည္မထြန္းကားလာေစရန္။